Zespół Polskiego Instytutu Data Center S.A. tematyką centrów przetwarzania danych zajmuje się od 2000 roku, tj. od czasu kiedy w Polsce zaczęły powstawać pierwsze pomieszczenia o infrastrukturze przystosowanej do obsługi przetwarzania danych. Zespół merytoryczny stale poszerza swoje kompetencje. Dbamy o staranny dobór pracowników oraz systematyczne szkolenia.


Krzysztof Szczygieł
Prezes Zarządu

 • uczestnik prac TC215 WG3 w CENELEC (Data Center Facilities and Infrastructures) – opracowanie norm serii EN 50600,
 • ekspert w Komitecie ISO/IEC JTC 1/SC 39 Sustainability for and by Information Technology- opracowanie norm serii ISO/IEC 22237,
 • przewodniczący Komitetu Technicznego nr 173 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • członek Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE),
 • konsultant Building Industry Consulting Service International (BICSI),
 • konsultant wielu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych.

Praca edukacyjna i szkoleniowa:

 • autor publikacji „Projektowanie Centrów
  Przetwarzania Danych”,
 • wykładowca przedmiotu „Projektowanie Centrów
  Przetwarzania Danych” w Politechnice Warszawskiej.

Andrzej Rajkiewicz
Wiceprezes zarządu

 • zajmuje się identyfikacją potencjału oszczędności energii
  w budynkach, instalacjach grzewczych, wentylacyjnych
  i klimatyzacyjnych,
 • ocenia sprawność zarządzania energią w obiektach
  o różnym przeznaczeniu,
 • koordynuje projekty naukowo -badawcze i wdrożeniowe
  realizowane w zespołach polskich i międzynarodowych.