Dane kontaktowe

O firmie
Polski Instytut Data Center S.A. z siedzibą w Warszawie
NIP: 951 236 43 36
REGON: 146439464
Kapitał zakładowy: 100 000 zł (opłacony w całości)
KRS 0000449763 Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Świętokrzyska 20 lok. 310

00-002 Warszawa

Polska