Nasza oferta obejmuje audyty, certyfikacje, szkolenia, przygotowanie inwestycji oraz nadzór inwestycyjny.


Audyty

 • audyty istniejących obiektów pod kątem bezpieczeństwa, dostępności
  infrastruktury, zarządzania oraz efektywności energetycznej,

 • weryfikacje dokumentacji projektowej,

 • analizy CFD układów klimatyzacji precyzyjnej

Certyfikacje

 • certyfikacje projektów na zgodność z normami serii EN 50600 na podstawie programu certyfikacyjnego zgodnego z normami CENELEC,

 • certyfikacje istniejących obiektów na bazie norm serii EN 50600,

 • badanie zgodności z innymi standardami – ANSI/TIA 942B, BICSI – 002,

 • certyfikacja obiektów w systemie BREEAM (we współpracy z NAPE S.A).

Szkolenia

 • Uniwersytet Data Center - cykle szkoleniowe z zakresu technologii
  data center o różnych poziomach zaawansowania,

 • szkolenia na zamówienie.

Przygotowanie inwestycji i nadzór inwestycyjny

 • opracowanie koncepcji centrum przetwarzania danych,

 • analiza lokalizacyjna,

 • dobór kluczowych technologii,

 • nadzór nad procesem projektowania,

 • nadzór inwestycyjny w trybie inwestorstwa zastępczego.