Raportowanie wynikające z dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w odniesieniu do obiektów centrów przetwarzania danych


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1791 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie efektywności energetycznej oraz zmieniająca rozporządzenie (UE) 2023/955 (wersja przekształcona) wprowadza nowe obowiązki w zakresie raportowania dla obiektów centrów przetwarzania danych. Do dyrektywy wydano ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) z dnia 14.3.2024 r. w sprawie pierwszego etapu ustanawiania wspólnego unijnego systemu oceny centrów przetwarzania danych. Pierwsze dane raportowe należy przekazać do 15 września 2024r.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć szczegółowe wymagania zawarte w dyrektywie oraz rozporządzeniu oraz zapoznać się z definicjami wskaźników pochodzących z zeszytów normy EN 50600-4-x dotyczących KPI energetycznych, do których odnosi się rozporządzenie. Szkolenie ma również za zadanie przygotować słuchaczy do oceny poziomu przygotowania przedsiębiorstwa do spełnienia wymagań raportowych oraz wdrożenia procesu monitorowania, raportowania oraz poprawy wskaźników efektywności


Wymagane doświadczenie

Wskazana jest znajomość terminologii technicznej oraz wiedza techniczna na poziomie ogólnym. Wskazana jest podstawowa wiedza nt. grupy norm EN 50600 - zalecane jest ukończenie kursu podstawowego z zakresu normy EN 50600 oferowanego przez Polski Instytut Data Center


Czas trwania

ok. 5,5 h. W trakcie szkolenia przewidziane jest 30 min. na pytania


Program

Część 1: Geneza regulacji w zakresie efektywności energetycznej

Część 2: DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1791

Część 3: Obszar DATA CENTER w Dyrektywie EED

Część 4: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) z dnia 14.3.2024 r.

Cześć 4.1: Informacje, które mają być przekazywane do unijnej bazy danych dotyczącej centrów przetwarzania

Cześć 4.2: Kluczowe wskaźniki efektywności, które należy monitorować, gromadzić i przekazywać do unijnej bazy danych dotyczącej centrów przetwarzania danych oraz metody ich pomiaru

Cześć 4.3: Wskaźniki zdolności (efektywności) w zakresie ICT

Cześć 4.4: Wskaźniki przepływu danych

Cześć 4.5: Wskaźniki zrównoważonego charakteru centrum przetwarzania danych i metody ich obliczania

Cześć 4.6: Informacje dostępne publicznie w unijnej bazie danych dotyczącej centrów przetwarzania danych

Cześć 5: Zeszyty normy EN 50600-4-x

Część 6: Wymagania pośrednie w stosunku do centrów przetwarzania danych w oparciu o zapisy Dyrektywy EED

Cześć 7: Możliwe kierunki dalszych regulacji (przykłady obecnych inicjatyw i regulacji w państwach członkowskich UE) 


Cena szkolenia

prosimy o kontakt info@pidc.pl

Powrót do zakładki SZKOLENIA