Moduł dodatkowy do kursu zaawansowanego
Istotne elementy w projektowaniu obiektów klasy data center na podstawie serii norm EN 50600
Uzupełniająca ochrona przeciwpożarowa z wykorzystaniem konstrukcji spełniających normę EN 1047-2.

Norma EN 1047-2 określa specjalne wymagania odnoszące się do wykonania pomieszczeń służących do przechowywania nośników danych w zakresie ochrony tych nośników przed wpływem zjawisk powstających w czasie pożaru.

Zakres tej normy odnosi się m.in. do konstrukcji pomieszczeń w centrach przetwarzania danych i określa wymagania jakie muszą one spełniać w celu ochrony nośników informacji.

Dla kogo?
Dodatkowy moduł kursu skierowany jest do osób, którą chcą zapoznać się z zakresem specjalnych wymogów ppoż oraz sposobem ich implementacji w centrach przetwarzania danych.
Istnieje możliwość zamówienia modułu jako osobnego szkolenia. Jednakże, w zamyśle jest to moduł uzupełniający kurs zaawansowany.

Wymagane doświadczenie
Wskazana jest znajomość terminologii technicznej oraz wiedza techniczna na poziomie inżynierskim ogólnym.

Czas trwania
1 h

Zakres szkolenia
  • Zjawiska występujące w trakcie pożaru
  • Wartości graniczne dla nośników danych
  • Zakres normy EN 1047-2
  • Wymagania dla pomieszczeń zgodnych z EN 1047-2

Cena szkolenia
prosimy o kontakt info@pidc.pl

Powrót do zakładki SZKOLENIA