Kurs podstawowy
normalizacja w branży data center na podstawie serii norm EN 50600

Normy z serii EN 50600 to obecnie podstawowy zestaw dokumentów normatywnych w obszarze zagadnień związanych z tematyką centrów przetwarzania danych.

Normy z tej serii dostarczają obiektywnej wiedzy dla inwestorów, projektantów i użytkowników. Są czytelną podstawą do stworzenia bazy wytycznych dla projektantów data center oraz metodologią postępowania przy badaniu zgodności projektu i wybudowanego obiektu z założonymi wytycznymi. Normy EN 50600 są przywołane w Załączniku do Uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 11 września 2019 r. (poz. 862) jako podstawa do weryfikacji centrów przetwarzania danych dla Rządowej Chmury Obliczeniowej.

Normy z serii EN 50600 zawierają informacje dotyczące wymagań w zakresie projektowania, utrzymania i oceny efektywności energetycznej w centrum przetwarzania danych. EN 50600-1 podaje szczegółowy wykaz elementów procesu powstawania centrum przetwarzania danych.

Dla kogo?
Kurs skierowany jest do osób, które chcą poznać i zrozumieć wymagania zawarte w serii norm EN 50600.
Szkolenie zawiera proste przykłady obliczeniowe pokazujące zasadnicze różnice pomiędzy modelami redundancyjnymi. W ramach zajęć omawiane są ogólne wymagania normy. Szczegółowe wymagania są przedmiotem kursu na poziomie zaawansowanym „Istotne elementy przy projektowaniu obiektów klasy data center na podstawie serii norm EN 50600”

Wymagane doświadczenie
nie jest wymagane szczególne doświadczenie, wskazana jest znajomość terminologii technicznej na poziomie podstawowym.

Czas trwania
4 h

Zakres szkolenia
  • Przegląd instytucji normalizacyjnych
  • Organizacje branżowe wpływające na standardy i dobre praktyki w branży
  • Podstawowe informacje różnicujące modele niezawodnościowe
  • Poglądowe wskazanie różnic pomiędzy klasami dostępności – przykłady obliczeniowe
  • Struktura zeszytów norm z serii EN 50600

Cena szkolenia
prosimy o kontakt info@pidc.pl

Powrót do zakładki SZKOLENIA